Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 30 maart 2023

18:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal Geleen

Voorzitter
Mr. J.Th.C.M. Verheijen
Toelichting

Totale spreektijd fracties is 4 minuten gericht op de ingebrachte moties en het amendement.


Vastgesteld door RAC 21 maart 2023

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (3), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (3), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

 4. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (3), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De lijst van ingekomen stukken is vastgesteld. Er zijn geen stukken doorverwezen.

 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (3), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De heer Rekko is als tijdelijk burgerlid benoemd tot 20 juli 2023.

 6. 6.H

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (3), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)
  tegen
  PVV (2), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  Het bestemmingsplan "Nieuwbouw Rijstraat 3 en 5 Guttecoven" is gewijzigd vastgesteld.

 7. 7.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (3), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Sittard-Geleen is vastgesteld en zal gelijktijdig in werking treden met de Omgevingswet.

 8. 8.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (3), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De Kadernota verbonden partijen 2023-2026 is vastgesteld.

 9. 9.B

  Amendement aangekondigd door GroenLinks/PvdA

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (3), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport Inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn door de raad overgenomen.

 10. 10.B

  Motie aangekondigd door SPA, Lokaal SGB en D66.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (3), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  Er wordt geen zienswijze uitgebracht over het Ontwerp Regionaal Beleidsplan Politie Eenheid Limburg 2024-2027.
  De motie van D66 en de motie van SPA zijn beiden aangenomen.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Internationale politiesamenwerking België, Duitsland, Nederland - EPICC AANGENOMEN
  Meer middelen voor uitvoering van het RBP AANGENOMEN
 11. 11
  Sluiting