Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 14 december 2023

18:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal Geleen

Voorzitter
Mr. J.Th.C.M. Verheijen

Agendapunten

 1. 22.B

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (6), PIT (1), PVV (1), Stadspartij (3), VVD (1)
  tegen
  Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), SPA (1), Forum voor Democratie (1)

  Bijlagen

  Besluit

  De gemeenteraad heeft het eindverslag ‘inspraakreacties detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek 2023-2030’ en het  ‘subregionale detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek 2023-2030’ vastgesteld. Daarnaast heeft de raad kennis genomen van het bouwstenenrapporten de raadsbesluiten van 28 februari 2008 over de Retailstructuurvisie Sittard-Geleen en van 16 juli 2009 over ‘Perifere detailhandel op Handelsterrein Bergerweg, Industriepark Noord en Gardenz’ ingetrokken.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Motie D66-gob-CDA inzake ondernemers laten ondernemen AANGENOMEN
  Motie FvD inzake onderzoek parkeertarieven II VERWORPEN
  Motie Fvd inzake proef gratis parkeren VERWORPEN
  Motie FvD stimuleringsregeling nieuwe ondernemers II AANGENOMEN
  Motie FvD stimuleringsregeling nieuwe ondernemers VERWORPEN
  Motie FvD uitvoeringsprogramma detailhandel VERWORPEN
  Motie gob/CDA inzake wonen boven winkels AANGENOMEN
  Motie GroenLinks/PvdA onderzoek sancties leegstaande winkels AANGENOMEN
  Motie GroenLinks/PvdA planologische regels winkelbestemmingen aanloopstraten INGETROKKEN
  Motie PVV inzake onderzoek behouden supermarkt AANGENOMEN
  Motie van wantrouwen Lokaal SGB burgemeester Verheijen VERWORPEN
  Motie van wantrouwen lokaal SGB wethouder Salvino VERWORPEN
 2. 23
  Sluiting