Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 5 oktober 2023

18:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal Geleen

Voorzitter
Mr. J.Th.C.M. Verheijen
Toelichting

De totale spreektijd per fractie is vastgesteld op 8 minuten.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

 3. 4

  Besluit

  De lijst ingekomen is vastgesteld. 
  Door de GroenLinks/PvdA fractie is de brief van 4 augustus 2023 van IVN Munster Geleen Sittard en Stichting Behoud Kollenberg doorverwezen voor bespreking in de Ronde.

 4. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (1), gob (10), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1), PVV (1)

  Besluit

  Mevrouw N. Statnik is als tijdelijk raadslid benoemd.

 5. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (10), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1), PVV (1)

  Besluit

  De heer C. Klingestijn is benoemd als burgerlid van de Stadspartij. De heer P. Vola is benoemd als burgerlid van de fractie Lokaal Sittard Geleen Born.
  Als tijdelijke burgerleden zijn benoemd; mevrouw E. Janssen voor gob, mevrouw M. Schumans voor Lokaal Sittard Geleen Born, de heer B. Kariemie voor D66.

 6. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1), PVV (1)

  Besluit

  Alle Gemeenschappelijke Regelingen zijn conform voorstel vastgesteld waarbij een ruime meerderheid van de raad (gob, CDA, GroenLinks/PvdA, VVD en PIT) in een stemverklaring het college heeft verzocht aan de GR'en mede te delen dat de raad van de gemeente Sittard-Geleen positief staat ten opzichte van het opnemen van aanvullende zienswijzen  in alle gemeenschappelijke regelingen over de zienswijze procedure, burgerparticipatie en een evaluatiebepaling waarbij 1 keer in de vijf jaren geëvalueerd wordt. Dit conform formulering door Boels-Zanders in hun memo "Legal Opinion" van 4 september 2023.

 7. 8.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1), PVV (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 8. 9.H

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (6), PIT (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1), PVV (1)
  tegen
  Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), SPA (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 9. 10.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1), PVV (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 10. 11.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1), PVV (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 11. 12.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1), PVV (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 12. 13.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1), PVV (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 13. 14.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1), PVV (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 14. 15.B

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1), PVV (1)
  tegen
  GroenLinks/PvdA (6)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Motie GroenLinks/PvdA Stop de verdozing VERWORPEN
 15. 16.B

  De stukken "02 Herstelplan XONAR GEHEIM dec. 2022" en "03 Financieel addendum op het herstelplan XONAR GEHEIM juni 2023" liggen ter inzage bij de griffier.

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (6), PIT (1), VVD (1), PVV (1)
  tegen
  Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), SPA (1), Stadspartij (2), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.


  De motie van het CDA inzake "het stellen van bindende voorwaarden aan het incidentele bedrag dat Xonar vraagt" is aangenomen.
  De motie van GroenLinks/PvdA inzake "stop exorbitant salaris bestuurder Xonar" is aangenomen.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Motie GroenLinks/Pvda stop het exorbitant hoge salaris van bestuurder Xonar AANGENOMEN
  Motie GroenLinks-PvdA inzake stellen van bindende voorwaarden aan het incidentele bedrag voor het herstelplan van Xonar AANGENOMEN
 16. 17.B

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), PVV (1)
  tegen
  Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De raad heeft conform initiatiefvoorstel van GroenLinks/PvdA besloten.

 17. 18.B

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  CDA (8), gob (11), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), PVV (1)
  tegen
  D66 (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De motie vreemd aan de orde van de dag inzake "behoud volwaardige ziekenhuisvoorzieningen Zuyderland" is aangenomen.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Motie vreemd gob inzake behoud volwaardige ziekenhuisvoorzieningen Zuyderland AANGENOMEN
 18. 19.B

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (6), PIT (1), Stadspartij (2), VVD (1)
  tegen
  Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), SPA (1), Forum voor Democratie (1), PVV (1)

  Besluit

  De motie vreemd aan de orde van de dag van het gob inzake "bijdrage voor hulpverlening na natuurrampen in Marokko en Libië" is aangenomen.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Motie vreemd gob inzake bijdrage voor hulpverlening na de natuurrampen in Marokko en Libië AANGENOMEN
 19. 20
  Sluiting