Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 15 juni 2023

18:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal Geleen

Voorzitter
Mr. J.Th.C.M. Verheijen
Toelichting

Technische vragen kunt u stellen via het algemene emailadres van de raadsgriffie: raadsgriffie@sittard-geleen.nl
De Raadsagendacommissie heeft 9 minuten spreektijd toegekend. Conform RvO zijn er 3 interrupties.
Voor de financiële stukken zijn 2 woordvoerders toegestaan.

Agendapunten

 1. 1

  Afgemeld zijn: mw. Lotfy (FvD) en mw. Crutzen (GroenLinks/PvdA)

 2. 2

  Besluit

  De raad heeft de agenda ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (4), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De notulen  van de raadsvergadering van 30 maart en 22 mei 2023 en de notulen van de Rondes van 22 mei en 1 juni 2023 zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

 4. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (4), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken is vastgesteld. Er zijn geen stukken doorverwezen naar de Rondes.

 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (4), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  Mevrouw Zuiverloon en de heer Vola zijn benoemd als tijdelijk burgerlid voor de fractie Lokaal Sittard Geleen Born. De heer Hoogenberg is benoemd als  burgerlid voor de fractie VVD.

 6. 6.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (4), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De gemeenteraad heeft de derde wijziging van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van 2018 vastgesteld.

 7. 7.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (4), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De gemeenteraad heeft de voorlopige jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024 van de GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg vastgesteld en hierop geen zienswijze uitgebracht.

 8. 8.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (4), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De gemeenteraad heeft de jaarrekening 2022, de ontwerpbegrotingswijziging 2023-2, de ontwerpbegroting 2024 en het ontwerp meerjarenperspectief 2025-2027 van de GR Omnibuzz vastgesteld en besloten geen zienswijzen in te dienen.

 9. 9.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (4), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De gemeenteraad heeft de jaarstukken 2022 en de bijgestelde begroting 2023 van de RUD- Zuid Limburg vastgesteld en op alle stukken een zienswijze ingediend.

 10. 10.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (4), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De gemeenteraad heeft kennis genomen van de jaarstukken 2022 en ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerp begroting 2024 van de GR Kredietbank Limburg.
  De gemeenteraad heeft geen zienswijze ingediend op de 1e begrotingswijziging 2023 en wel een zienswijze ingediend op de ontwerpbegroting 2024, zoals verwoord in het besluit.

 11. 11.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (4), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De gemeenteraad heeft kennis genomen van de jaarstukken 2022 van de GR BsGW en ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2023 en hierop geen zienswijze ingediend. Daarnaast heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van de GR BsGW en op de ontwerpbegroting 2024 een zienswijze ingediend, zoals verwoord in het besluit.

 12. 12.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (4), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De gemeenteraad heeft kennis genomen van de jaarstukken 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Vidar WSW en ingestemd met de ontwerpbegroting 2024 en daar geen zienswijze op ingediend.

 13. 13.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (4), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De gemeenteraad heeft kennis genomen van de jaarstukken 2022 van de GR Gegevenshuis en ingestemd met de bijgestelde begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 meerjarenraming 2024-2027. Op zowel de bijgestelde begroting 2023 als de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2024-2027 zijn geen zienswijzen ingediend.

 14. 14.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (4), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De gemeenteraad heeft de nota van wijzigingen en het gewijzigd bestemmingsplan President Kennedysingel 6 vastgesteld en geen exploitatieplan vastgesteld.

 15. 15.B

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (4), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de jaarrekening 2022 van de GR GGD Zuid-Limburg en ingestemd met de ontwerpbegroting 2024 en hierop geen zienswijze ingediend. De gemeenteraad heeft ingestemd met het meerjarenplan 2024-2027 van de GR GGD Zuid Limburg en hierop wel een zienswijze ingediend zoals verwoord in het besluit.

 16. 16.B

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (4), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De gemeenteraad heeft de Strategie invulling woonbehoefte woonwagenbewoners vastgesteld en de fysiek ruimtelijke beleidskaders voor de uitbreiding van woonwagenstandplaatsen vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeenteraad twee moties van de fractie Lokaal SGB inzake "Kleine kampjes" en "Tudderenderweg" aangenomen.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Motie Lokaal SGB inzake Tudderenderweg 307 AANGENOMEN
  Motie LokaalSGB inzake kleine kampjes AANGENOMEN
 17. 17.B

  Bijlagen

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Amendement VVD inzake onderzoek mogelijk asielzoekerscentrum AANGENOMEN