Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 13 december 2023

18:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal Geleen

Voorzitter
Mr. J.Th.C.M. Verheijen
Toelichting

De Raadsagendacommissie heeft 13 minuten spreektijd toegekend voor deze vergadering.


Audio- en videobestanden zijn te raadplegen via https://sittardgeleen.raadsinformatie.nl/

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststellen van de agenda
 3. 3
  Afscheid raadslid dhr. Schipper
 4. 4

  Besluit

  Mevrouw Slippens en meneer Bezemer zijn beedigd als raadslid.

 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (7), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (3), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De notulen van de raad van 8 en 9 november en van de Rondes van 23 en 30 november en 4 en 7 december 2023  zijn vastgesteld.

 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (7), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (3), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken is vastgesteld. De stukken "brandbrief inzake Shop & Go" en de raadsinformatiebrief  inzake vernieuwbouw Het Anker Born worden doorverwezen door resp. Pit en VVD.

 7. 7.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (7), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (3), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De  verordening gemeentelijke Rekenkamer Sittard-Geleen 2023 is ongewijzogd vastgesteld. De leden mevrouw Heesakkers en de heer Maussen zijn beedigd als lid van de Rekenkamer.

  Raadsbibliotheek

  Onderwerp
  Verordening gemeentelijke rekenkamer Sittard-Geleen 2023
 8. 8.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (7), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (3), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De tweeentwintigste wijziging van de APV is conform voorstel vastgesteld.

 9. 9.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (7), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (3), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De Verordening Starterslening gemeente Sittard-Geleen is conform voorstel vastgesteld.

 10. 10.H

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (7), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (3), VVD (1), Forum voor Democratie (1)
  tegen
  Lokaal Sittard-Geleen-Born (1)

  Besluit

  Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Mauritspark is ongewijzigd vastgesteld.

 11. 11.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (7), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (3), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De leidraad "Doorontwikkeling Participatie" en de "Participatieverordening Sittard-Geleen" zijn ongewijzigd vastgesteld.

 12. 12.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (7), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (3), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De raad heeft besloten een zienswijze in te dienen ten aanzien van de wijziging van de Centrumregeling Vidar per 1 juli 2024, inhoudende instemming met de geformuleerde uniforme wijzigingsvoorstellen.

 13. 13.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (7), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (3), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De raad heeft besloten een zienswijze in te dienen ten aanzien van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling GR Vidar Wsw, inhoudende instemming met de geformuleerde wijzigingsvoorstellen.

 14. 14.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (7), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (3), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  Het controleprotocol 2023 inclusief het normenkader 2023 en de uitsluitingen zijn vastgesteld. de raad heeft ermee ingestemd om af te wijken van de bijlage 2 van de controleverordening gemeente Sittard-Geleen 2023.

 15. 15.H

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (7), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (3), VVD (1)
  tegen
  Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De 3de rapportage 2023 is conform voorstel vastgesteld.

 16. 16.H

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (7), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (3), VVD (1)
  tegen
  Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De 1ste wijziging van de OZB tarieven 2024 zijn conform voorstel door de raad vastgesteld.

 17. 17.B

  De niet geanonimiseerde lijst van de te onteigenen onroerende zaken ligt ter inzage bij de griffie.

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (7), PIT (1), VVD (1)
  tegen
  Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (3), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  Het verzoekbesluit onteigening percelen Middengebied (Geleen) is ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad.

 18. 18.B

  Stemuitslag

  voor 75%
  tegen 25%
  voor
  CDA (7), gob (12), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (1), Stadspartij (3), VVD (1), Forum voor Democratie (1)
  tegen
  D66 (1), GroenLinks/PvdA (7), SPA (1)

  Besluit

  De gemeenteraad heeft conform voorstel over de verklaring van geen bedenkingen nieuwbouw en uitbreiding varkensstal Rijstraat 102 te Guttecoven besloten.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Amendement GroenLinks/PvdA Geen uitbreiding huidige varkensstal Guttecoven VERWORPEN
 19. 19.B

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (7), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (1), Stadspartij (3), VVD (1), Forum voor Democratie (1)
  tegen
  SPA (1)

  Besluit

  De gemeenteraad heeft de aanvraag d.d. 12 juli 2023 van een bewoners  van een woning aan de Tersteeglaan om het bestemmingsplan "Sittard-Zuid" specifiek voor de percelen aan de Tersteeglaan te herzien, afgewezen.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Motie GOB en CDA Inventarisatie draagvlak aanpassen planregels Tersteeglaan AANGENOMEN
 20. 20.B

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (7), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (3), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De gemeenteraad heeft geen bedenkingen tegen de afvaardiging van twee vertegenwoordigers van de gemeente Sittard-Geleen in het bestuur van Stichting Groenfonds omgeving VDL Nedcar. Het betreft de portefeuillehouder Landschap en de portefeuillehouder Economie.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Amendement Lokaal SGB Deelname stichting Groenfonds omgeving VDL Nedcar VERWORPEN
 21. 21.H

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (7), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (3), VVD (1)
  tegen
  Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De gemeenteraad heeft conform voorstel de nota van zienswijzen behorende bij het facetbestemmingsplan vastgesteld, het facetbestemmingsplan Archeologie  gewijzigd vastgesteld, de facetbeheersverordening Archeologie vastgesteld en geen exploitatieplan vastgesteld.

 22. 22
  Schorsing