Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Raadsleden en burgerleden kunnen schriftelijke vragen aan het college stellen.
De vragen worden ingediend bij de griffie en zo spoedig mogelijk ter kennis van het college en de overige raads- en burgerleden gebracht.
Schriftelijke beantwoording vindt binnen dertig dagen plaats nadat de vragen zijn binnengekomen.
Mondelinge beantwoording vindt plaats in de ronde binnen deze termijn.

Brieven aan de gemeenteraad worden op de "lijst ingekomen stukken raad"geplaatst. De raad stelt elke raadsvergadering de wijze van afdoening vast. De raad neemt kennis van een ingekomen stuk of vraagt het college van burgemeester en wethouders om zorg te dragen voor de afdoening. Raadsleden kunnen ook individueel op uw brief of e-mail reageren. Als in uw brief persoonsgegevens staan, zullen deze persoonsgegevens vanwege privacywetgeving worden geanonimiseerd op de website.

Een motie is een schriftelijke verklaring van de gemeenteraad waarmee een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. Een motie kan door één of meerdere leden van de raad worden ingediend. Meestal is een motie gericht aan het college van burgemeester en wethouders. In dat geval informeert het college over de uitvoering ervan.


Een amendement is een voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing. Raadsleden kunnen een amendement indienen. Als een amendement wordt aangenomen, is deze wijziging binden.

Hier vindt u alle voor de gemeenteraad relevante wet- en regelgeving.