Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 8 november 2023

18:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal Geleen

Voorzitter
Mr. J.Th.C.M. Verheijen
Toelichting

Totale spreektijd 13 minuten (Vastgesteld door RAC 7-11)


- Audio- en videobestanden zijn te raadplegen via https://sittardgeleen.raadsinformatie.nl/
- twee woordvoerders mogelijk voor de financiële stukken

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  De agenda is vastgesteld

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De agenda is vastgesteld. Agendapunt "Verzoekbesluit onteigening percelen Middengebied Geleen" is van de agenda gehaald en wordt niet besproken.

 3. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

 4. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken is vastgesteld.

 5. 5.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De gemeenteraad heeft het de werkwijze en het budget conform voorstel vastgesteld.

 6. 6.H

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (6), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1)
  tegen
  Lokaal Sittard-Geleen-Born (1)

  Besluit

  De gemeenteraad heeft het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs- en Kindfuncties vastgesteld,

 7. 7.B

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)
  tegen
  Forum voor Democratie (1)

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Amendement op rkc rapport groenbeheer en onderhoud AANGENOMEN
  Motie GroenLinks-PvdA voorlichting groen en water-INGETROKKEN
 8. 9.0.B

  Besluit

  De programmabegroting 2024, de 2de rapportage 2023 en de belastingmaatregelen zijn vastgesteld.
  Er zijn verschillende moties en amendementen op deze stukken aangenomen, dit wordt bij de betreffende motie of amendement aangegeven.

 9. 9.a

  moties en amendementen verwerken

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (6), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)
  tegen
  Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PVV (1), Forum voor Democratie (1)

  Bijlagen

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Amendement D66 inzake aanhalen Europese netwerken in Europese Unie-AANGENOMEN
  Motie CDA inzake een straatje erbij in de gemeentekernen-AANGENOMEN
  Motie D66 inzake buurtaalonderwijs Duits en Frans en (om)scholingsmogelijkheden Euregio-VERWORPEN
  Motie D66 inzake intercity Eindhoven-Aken-AANGENOMEN
  Motie D66 inzake realiseren stadsvlag en stadswapen Gemeente Sittard-Geleen-AANGENOMEN
  Motie D66 Lokale Green Deal Sittard-Geleen voor uitvoering RES-doelstellingen-AANGENOMEN
  Motie gob inzake verduurzamen maatschappelijk vastgoed-AANGENOMEN
  Motie GroenLinks PvdA onderzoek verlenging CNO Zurichstraat-VERWORPEN
  Motie GroenLinks-PvdA inzake sturing op meer sociale huurwoningen-AANGENOMEN
  Motie PIT onzekerheden gemeentefonds-AANGENOMEN
  Motie PVV inzake dialectonderwijs basisscholen-AANGENOMEN
  Motie VVD gelijktrekken dagtarieven parkeergarages Sittard-Geleen-INGETROKKEN
  Motie VVD inzake Versterken van de Tripoolsamenwerking tussen Sittard-Geleen Heerlen en Maastricht-AANGENOMEN
 10. 9.b

  Stemuitslag

  voor 79%
  tegen 21%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (6), VVD (1)
  tegen
  Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), Forum voor Democratie (1)

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Amendement Stadspartij inzake 2e rapportage 2023-VERWORPEN
  Motie FvD aanbesteding-VERWORPEN
 11. 9.c

  Stemuitslag

  voor 79%
  tegen 21%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (6), PIT (1)
  tegen
  Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Bijlagen

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Amendement Stadspartij inzake belasting grafrechten 2024-VERWORPEN
  Amendement VVD inzake Hondenbelasting 2024-VERWORPEN
  Motie Stadspartij inzake belasting grafrechten 2024-VERWORPEN
 12. 10
  Sluiting