Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 26 januari 2023

18:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal , Markt 1 Geleen

Voorzitter
Mr. J.Th.C.M. Verheijen
Toelichting

vastgesteld door RAC 17 januari
Totale spreektijd per fractie 6 minuten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststellen van de agenda
 3. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

 4. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken is vastgesteld. De heer Klein heeft verzocht om doorverwijzing van de brief van Xonar d.d. 4-1-2023 en de brief over de school in Limbricht.

 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De heer Vola wordt benoemd als tijdelijk burgerlid voor de fractie Lokaal SGB tot 18 mei 2023.

 6. 6.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De raad heeft unaniem besloten geen zienswijze in te brengen over het besluit van 14 oktober 2022 van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg inzake de casus Functioneel Leeftijdsverslag.

 7. 7.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De raad heeft unaniem besloten om:

  1. In te stemmen met de voorliggende bijgestelde begroting 2023 van de GR Vidar Wsw en hierop geen zienswijze uit te brengen;
  2. In te stemmen met de verwerking van het nadelige resultaat van de bijgestelde begroting 2023 ad € 291.000 in de eerste programmarapportage 2023, te dekken door de stelpost inflatie.
  3. In te stemmen om de middelen die het Rijk via de meicirculaire 2023 beschikbaar stelt voor loon- prijsontwikkeling in de Wsw terug te laten vloeien naar de stelpost inflatie.
 8. 8.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De raad heeft unaniem de inrichting en planning van de P&C-cyclus 2023 vastgesteld.

 9. 9.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De raad heeft unaniem het controleprotocol 2022 inclusief het normenkader vastgesteld.

 10. 10.B

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (6), PVV (2), VVD (1), Forum voor Democratie (1)
  tegen
  Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (2)

  Besluiten

  De raad heef de motie van de fractie GroenLinks/PvdA inzake de verbreding van het veiligheidskader Chemelot aangenomen.

  De raad heeft, gelet op  het kader voor een veilige ontwikkeling van Chemelot en haar omgeving en de verdieping van de aanbevelingen uit ‘Veiligheid in samenwerking’, de voorgestelde uitgangspunten van het veiligheidskader vastgesteld.
  De raad heeft daarnaast kennisgenomen van van de uitgevoerde- en lopende aanbevelingen met betrekking tot de risico- en crisiscommunicatie en kennisgenomen van de aanbevelingen aan Chemelot/CSP/DSM en de wijze van uitvoering daarvan.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Verbreding veiligheidskader Chemelot AANGENOMEN
 11. 11.B

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (7), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)
  tegen
  Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), Forum voor Democratie (1)

  Besluiten

  De raad heeft besloten de programma- en uitvoeringskosten van de tijdelijke tegemoetkoming in de energielasten van inwoners à € 1,5 mln., te dekken door de bestemmingsreserve samenleving versterkende maatregelen beschikbaar te stellen.

  De raad heeft het amendement van Forum voor Democratie verworpen.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Tijdelijke tegemoetkoming energielasten inwoners VERWORPEN
 12. 12
  Sluiting