Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 13 juli 2023

18:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal Geleen

Voorzitter
Mr. J.Th.C.M. Verheijen
Toelichting

Technische vragen kunt u stellen via het algemene emailadres van de raadsgriffie: raadsgriffie@sittard-geleen.nl
Voorafgaande aan raad wordt om 18.00 uur een foto gemaakt van de raadsleden in het gemeentehuis in Geleen.

Agendapunten

 1. Hervatting van de vergadering van 12 juli
 2. 9.B

  Bijlagen 5 en 6 liggen vertrouwelijk ter inzage bij de griffier.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (6), PIT (1), PVV (2), Stadspartij (2), VVD (1)
  tegen
  Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), SPA (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Amendement Pit en VVD inzake overschot coronagelden INGETROKKEN
 3. 10.B

  Stemuitslag

  voor 69%
  tegen 31%
  voor
  CDA (6), gob (11), PVV (2), Stadspartij (2), VVD (1)
  tegen
  D66 (1), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), SPA (1)

  Besluit

  De raad heeft in afwijking van het raadsvoorstel besloten om een groenbufferzone van minimaal 50 meter tussen natuurgebied de Schwienswei en de oude zwem- en sportlocatie aan te leggen. De raad is op de overige punten akkoord gegaan.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Amendement GroenLinks-PvdA inzake geen vakantiehuizen op ESCS terrein VERWORPEN
  Amendement GroenLinksPvdA inzake parallel uitwerken maatschappelijke en economische variant VERWORPEN
  Amendement Groenstrook tussen Schwienswei en ESCS-terrein verdubbelen AANGENOMEN
  Amendement PIT inzake combinatie denkrichting 2 en 3 VERWORPEN
  Motie GroenLinks/PvdA inzake verplaatsing Groove Garden AANGENOMEN
 4. 11.B

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)
  tegen
  PVV (2)

  Besluit

  De raad heeft  besloten om in de visie van het Cultureel Kader 2030 "Gedeeld Plezier" te spreken over een breed en divers publiek".  Voor het overige heeft de raad conform voorstel besloten.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Amendement GroenLinks PvdA Focus Cultureel kader niet alleen op breed maar ook op divers publiek AANGENOMEN
  Amendement GroenLinks PvdA inzake Twee tussenevaluaties Cultureel Kader Gedeeld Plezier INGETROKKEN
  Motie Stadspartij Uitbreiding en versterking van de culturele Infratstructuur voor Jongeren in Sittard-Geleen conform het kader Cultuur 2030 INGETROKKEN
 5. 12
  Sluiting