Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Aanwezig zijn tijdens raadsavond

Aanwezig zijn tijdens raadsavond


De Raadsavond biedt inwoners en vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven alle kans om met raadsleden in contact te komen. Doordat er veelvuldig wordt gewisseld tussen verschillende bijeenkomsten is de Raadsavond een levendig gebeuren waar u heel makkelijk een raadslid kunt aanspreken. Uiteraard kunt u ook vanaf de tribune de vergaderingen bijwonen.


Een raadsavond bestaat uit een Plein (informatiesessie door inwoners, organisaties, ambtenaren, raadsleden) en een of twee parallelle Rondes (de voorbereiding van de besluitvorming in de raad, of het opiniërend bespreken van een voorstel). In de Rondes worden verschillende onderwerpen besproken. De agenda’s vindt u op het dashboard.

Inspreken

U kunt vragen te mogen inspreken bij een geagendeerd onderwerp.


Het gaat dan om voorstellen die in de Ronde worden besproken ter voorbereiding van besluitvorming in de raad of over onderwerpen waarover het college de mening van de raadsleden peilt.


Het inspreken duurt in de regel maximaal twee minuten, maar de voorzitter van de Ronde-bijeenkomst mag daarvan afwijken.


Iemand die wil inspreken meldt zich bij de griffie; dat mag nog tot vlak voor de vergadering, maar liever eerder zodat de insprekers goed kunnen worden ingepland.

Deelnemen aan een ronde-bijeenkomst

Een andere vorm van meedoen is actieve deelname van inwoners aan een Ronde-bijeenkomst. Dan gaat het niet om afgeronde raadsvoorstellen die ter advisering op tafel liggen, maar om onderwerpen waarover van gedachten wordt gewisseld en die nog niet in de fase van besluitvorming zitten.


Soms ligt het accent op informatieverstrekking, maar het kan ook gaan om een thema waarover in een oriënterende fase gediscussieerd wordt.


Vooraf wordt dan uiteraard nagedacht (door griffie en college) wie voor deze bijeenkomst wordt uitgenodigd; de Raadsagendacommissie hakt daarover de knoop door. Het uitnodigen en informeren van de inwoners gebeurt door de griffie.

Raadsleden

De raad van de gemeente Sittard-Geleen bestaat uit 37 raadsleden verdeeld over 11 fracties. Daarnaast zijn er 22 burgerleden, die geen raadslid zijn, maar wel een belangrijke rol hebben in het besluitvormingsproces.


U kunt altijd zelf contact zoeken met een van de raadsleden.


Bijvoorbeeld als u een idee heeft, of als u een mening heeft over een onderwerp dat op de raadsagenda staat.


Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers en om hun werk goed te kunnen doen, willen zij graag weten wat er leeft in de stad.


Raadsleden kunnen een luisterend oor bieden, doorverwijzen of vragen stellen over het onderwerp tijdens de raadsavond.


Voor de contactgegevens kunt u terecht onder het kopje
Wie-is-Wie/raadsleden

Raadsgriffie

De raad beschikt over een eigen ondersteunend apparaat: de griffie. De griffie werkt onafhankelijk van de ambtelijke organisatie en is de schakel tussen de gemeenteraad, het college en de organisatie. De griffie is het eerste aanspreekpunt van de raad en regelt achter de schermen alles wat de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. De griffie verzorgt onder andere de voorbereiding en afwikkeling van de Raadsavond en geeft advies en ondersteuning aan de raadsleden. Ook zorgt de griffie voor de communicatie vanuit de raad en contacten met inwoners en organisaties.
De griffie staat onder leiding van de griffier en bestaat uit twee raadsadviseurs, een raadsondersteuner, een administratief medewerker, een communicatieadviseur en de secretaris van de rekenkamercommissie.


U kunt de griffie bereiken via raadsgriffie@sittard-geleen.nl


U kunt de griffier bereiken via nicolle.bisschoff@sittard-geleen.nl

Jeugdraadspel

Hoe is het om op de stoel van een politicus te zitten? Die vraag staat centraal in het Jeugdraadspel, bedoeld om de jeugd meer gevoel te geven bij (het belang van) de lokale politiek.


Het jeugdraadspel is ontwikkeld voor leerlingen van de hoogste groepen van de basisschool. Het spel wordt in de eigen klas voorbereid en vindt daarna plaats in de raadzaal. Dat gebeurt onder begeleiding van een raadslid en een adviseur van de griffie.


Jaarlijks worden alle basisscholen in Sittard-Geleen aangeschreven om aan dit spel mee te doen. Scholen kunnen zich ook zelf voor dit spel aanmelden.

Burgerinitiatief
Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie van Sittard-Geleen onderzoekt of het gemeentebestuur zijn werk goed doet.
Daarmee ondersteunt de Rekenkamercommissie de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. Zo krijgen gemeenteraad en inwoners een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er terechtkomt van alle plannen.
De Rekenkamer onderzoekt:
Doeltreffendheid: heeft de gemeente met haar beleid bereikt wat zij wil?
Doelmatigheid: heeft de gemeente het beschikbare geld goed besteed?
Rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan de regels en wetten gehouden?
Meer informatie vindt u onder onderstaande link:
https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/Gemeenteraad/Rekenkamer
rekenkamer@sittard-geleen.nl