Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

maandag 19 december 2022

18:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal Geleen

Voorzitter
Mr. M.J.M. De Loo
Toelichting

Agenda vastgesteld door RAC.
10 minuten spreektijd per fractie voor de agenda van 19 december en 5 interrupties per agendapunt.

Agendapunten

 1. 18
  Opening
 2. 19

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (5), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1), PVV (1)

  Besluit

  De raad heeft de heer Strijkers benoemd,

 3. 20.B

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (5), PIT (1)
  tegen
  Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), SPA (1), Stadspartij (2), PVV (1)

  Bijlagen

  Besluit

  De raad heeft de belastingmaatregelen 2023 conform voorstel vastgesteld.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Aanpassing verdeling woonlasten Sittard-Geleen VERWORPEN
 4. 21.B

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  CDA (8), gob (11)
  tegen
  GroenLinks/PvdA (1)

  Besluit

  De raad heeft ingestemd met de realisatie van het ontwerp 2022 vernieuwbouw van de bestaande configuratie Sportpark Glanerbrook exclusief de vernieuwing van de installaties van de buitenijsbaan.
  Daarnaast heeft de raad aangegeven als eerste mogelijkheid het proces van de kadernota 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027 te benutten voor de integrale afweging om de investeringen ofwel toe te kennen dan wel verder te temporiseren of er uiteindelijk van af te zien voor de onderdelen: (1) vernieuwing installaties buiten ijsbaan, (2) de overkapping buiten ijs- en wielerbaan én (3) het nieuw te bouwen 50-meter wedstrijd bad.
  De raad heeft verder ingestemd met de realisatie van het ontwerp Landschapsplan Burgemeester Damenpark ad € 5 miljoen en besloten dit te dekken uit de geoormerkte investeringsruimte nieuw beleid in 2025.

 5. 22.B

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (5), PIT (1), SPA (1), VVD (1), PVV (1)
  tegen
  Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), Stadspartij (2)

  Besluit

  De raad heeft besloten de nota van zienswijzen en wijzigingen vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen. Daarnaast heeft de raad besloten het gewijzigd bestemmingsplan Burgemeester Damenpark en Glanerbrook gewijzigd vast te stellen.

 6. 23
  Sluiting