Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 19 mei 2022

18:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal Geleen

Voorzitter
Mr. J.Th.C.M. Verheijen
Toelichting

De RAC heeft de spreektijd vastgesteld op 10 minuten per fractie voor de gehele vergadering.

Agendapunten

 1. 1

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Beantwoording vragen ex artikel 43 RVO inzake illegale dumpingen en zwerfafval
 2. 2
  Vaststellen van de agenda
 3. 3

  Besluit

  De notulen zijn door de raad vastgesteld.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Notulen gemeenteraad 29 maart 2022
  Notulen gemeenteraad 30 maart 2022
 4. 4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken is door de raad vastgesteld. Er zijn geen doorverwijs verzoeken gedaan.

  Art 43 Vragen en antwoorden

  Onderwerp
  Bomenkap Mauritspark
  Doucheverbod (Sport) verenigingen
  Energietoelage huishoudens
  Grondwater problematiek
  Herbouw spoorbrug Sanderbout vertraagd
  Huisvesting vluchtelingen OekraÏne en statushouders
  Inzamelen oud papier OPK
  Klooster St. Agnetenberg
  Misleidende vergunningaanvraag
  Opvang vluchtelingen
  Opvang vluchtelingen Oekraïne
  Parkeren centrum
  Plusbus
  Project Bijenoase
  Regionale energie strategie
  Spoed stembiljet fout
  Stijgende brandstofprijzen
  Uithuisplaatsingen kinderen
  Uitstoot Stikstof en Ammoniak
  Veiligheidssituatie Leyenbroekerweg
  Vluchtelingen
  Vrachtwagen problematiek Stein
  Website Pointer

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Brief aan de gemeenteraad Regionale EnergieStrategie ZL
  Brief Het Vergeten Kind
  brief raad klepelen groove garden
  Eindevaluatie pilot Werken aan de basis
  Ontwerpbegroting 2023 BsGW en MJB 2023 - 2027
  Ontwerpbegroting 2023, meerjarenraming 2024 - 2026 (correctie 6 april 2022)
  Raadsinformatiebrief fusie ambulancezorg
  RIB - Geen gascentrale Dilsen-Stokkem
  RIB inzake pilot Duurzaam Ondernemen ZL
  01 Aanbiedingsbrief Raad iz project Spookburgers-getekend
  01 Brief aan de raad iz Factsheet Wonen en Leven 2021
  01 Memo aan raad iz Bestuursraportage 4e kwartaal 2021 BsGW
  01 Raadsinformatiebrief Eenmalige Energietoeslag 2022
  01 RIB Hensplantages de wijk uit-getekend
  01 RIB Svz Veiligheid mbt industriecomplex Chemelot incl bijlage-getekend
  01 Vierde Kwartaalcijfers 2021 Sociaal Domein
  02 Raadsinformatiebrief iz Regionaal jaarverslag leerplicht 2020-2021
  02 RIB inzake giften in de Participatiewet
  10 punten plan lokale mantelzorgondersteuning
  2022 04 08 Staatsontvoeringen in NL
  20220318_Raadsinformatiebrief opvang vluchtelingen Oekraïne
  2022-05-03 rib oekraïne week 18
  Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2022-1, 2023-mjp en jaarrekening 2021
  ADVL22_UC03_Brief aan gemeenteraad Sittard-Geleen_ADV Limburg
  Anoniem storten bouw en afvalstoffen in strijd met bestemming en APV
  ARKagenda 02-03-2022
  Beekontluizing Parklaan Sittard
  Begroting VIDAR
  Bokkerieje persbericht 2022
  Boodschap LLTB-regio Zuid-Limburg
  brief 2 aan raad situatie oekraine
  Brief A&O fonds Gemeenten
  Brief de Politieke School
  Brief formateurs Sittard-Geleen
  Brief gemeenteraad Huis aan de markt
  Brief gemeenteraadsleden - Rli-adviezen in beeld
  Brief Laurentien van Oranje aan volksvertegenwoordiger
  Brief Raadslid Kaufmann
  Brief Technische vragen 1e rapportage 2022
  Brief WIj Schwienswei reactie op opzeggen vertrouwen
  Burgemeestersbrief opvang vluchtelingen Oekraïne
  Burgemeestersbrief opvang vluchtelingen Oekraïne 25 maart 2022
  Campagne gemeenteraad verkiezingen 2022
  Chemelot brief gemeenteraad Sittard-Geleen
  CNV Brief aan gemeenteraadsleden
  Collegebrief week 10 - 2022
  Collegebrief week 11 - 2022
  Collegebrief week 14 - 2022-vastgesteld
  Collegebrief week 15 - 2022
  Collegebrief week 9 - 2022
  Concrete ideeen voor gedragen mobiliteitsbeleid van Natuur & Milieu
  correctiebrief Ontwerp-begroting 2023 meerjarenraming 2024 - 2026
  Cultuur-in-de-collegeakkoorden-2022
  De nationale week van de AfvalHelden
  Editie 14 _ Code Geel
  Elke Wijk Verdient een BewonersBedrijf
  Enquête voor gemeenteraden en algemeen bestuur Waterschap Limburg
  Factsheet 2021 Starterscentrum Limburg
  Federatie Instandhouding Monumenten Erfgoedpamflet
  Felicitatie benoeming gemeenteraadslid
  Felicitatie nieuwe raadsleden Youmee
  felicitatiebrief gemeenten
  Felicitatiebrief gemeenten
  Gemeenteraad Laarbeek Motie van zorg en verontwaardiging Oekraïne
  Gemeenteradenvoor14
  Grondprijzenbrief 2022
  Hijsen Europese Vlag
  Holland Solar brief
  Inspiratieblad ‘Beweging in je coalitieakkoord
  Intrekken beleidsregels kamerverhuur
  Kansengelijkheid voor kinderen
  KBL begroting en jaarstukken
  KNVB advertentie - voetbal meer dan een sport
  LLTB Informeert deel 3 - Zaaien
  Memo inzake woonlastenmonitor
  Memo raad over grondwaterbrief GS-PS
  memo weigering wijzigingsaanvraag ENGIE inzake windmolens
  Met toiletten erbij worden uw inwoners en bezoekers blij
  Minder (gezondheids)schade door alcohol in uw gemeente
  Mobiliteitsalliantie - 9 punten voor de collegevorming
  Nadeelcompensatie voor ondernemers
  Nieuwe gemeenteraad en Uitdaagrecht
  Nieuwsbrief
  Nieuwsbrief mei 2022 - Oorlogsgravencomité Sittard
  Nieuwsbrief Provincie Limburg 22-04-2022
  NOVI Zuid-Limburg
  Ondertekende brieven aan raad - Vergroot de fietsveiligheid
  ONL Ondernemersmanifest gemeenteraadsverkiezingen (maart 2022)
  Openbare besluitenlijst 05-04-2022
  Openbare besluitenlijst 08-03-2022
  Openbare besluitenlijst 14-04-2022
  Openbare besluitenlijst 15-03-2022
  Openbare besluitenlijst 22-02-2022
  Openbare besluitenlijst 22-03-2022
  Openbare besluitenlijst 26-04-2022
  Openbare besluitenlijst 29-03-2022
  Openbare besluitenlijst week 13
  Openbare besluitenlijst week 19
  Oproep Taskforce CCS aan gemeenten 12 april 2022
  Overzicht regionale raadsvoorstellen raadscyclus mei 2022
  Overzicht regionale raadsvoorstellen raadscyclus mei 2022 stavaza 03-05-2022 (met bijlagen)
  Pleidooi voor intensivering speelplek ontwikkeling
  Provincie Limburg 01-04-2022
  Provincie Limburg 08-04-2022
  Provincie Limburg 25-03-202
  Provincie Limburg nieuwsbrief 04-03-2022
  Provincie Limburg nieuwsbrief 06-05-2022
  Provincie Limburg nieuwsbrief 11-03-2022
  Provincie Limburg nieuwsbrief 18-03-2022
  Provincie Limburg nieuwsbrief 19-04-2022
  Provincie Limburg nieuwsbrief 25-02-2022
  Provincie Limburg nieuwsbrief 29-04-2022
  Raadsbrief iz evaluatie herinrichting muziekonderwijs
  Raadsbrief iz rapportage bestuursopdracht duurzame accommodaties
  Raadsinformatiebrief 11.03.22 opvang vluchtelingen Glanerbrook
  Raadsinformatiebrief covid-19
  Raadsinformatiebrief HGN Zuid-getekend
  Raadsinformatiebrief iz locatiekeuze proces Vidar
  Raadsinformatiebrief verlengen huurovereenkomst Vidar-Geleen
  Raden in Verzet - Voortgangsnotitie maart 2022
  Rekenkamercommissie_jaarverslag 2021
  RIB aanbevelingen inz veiligheidskader Chemelot e.o-getekend
  RIB inzake opvang Oekraïnse vluchtelingen
  RIB iz Beheerplannen openbare ruimte 2021-2025
  RIB iz startagenda NOVI gebied Zuid Limburg 2022-getekend
  RIB Svz evaluatie SVREZL-getekend
  RKC_brief_ aanbieding aan gemeenteraad
  Sittard-Geleen Brief ANWB gemeenteraadsverkiezingen 2022
  SportInnovator
  Steun voor inrichting natuurgebied Trierveld
  Stichting Verontruste Artsen - Ambities MAA-grote veiligheidsrisico's
  Uitnodiging bijeenkomst participatieverordening
  Uitnodiging Stichting Jacob Kritzraedt 30 april
  Verzoek onderzoek dossier Topsport Limburg/Topsport Expertise & Innovatie Centre
  VHG Het dorp en de stad van de toekomst zijn groen
  Vijverparc
  Vluchtelingen Ter Apel
  Voorlopige Jaarrekening 2021 versie
  Voorstel tekst coalitieakkoord preventie
  Vrije Universiteit - enquête regionale energiestrategie
  waarde voor de binnenstad
  Weidegang
  Windmolens gevraag voor gezondheid
  Woonwensen Senioren oproep aan gemeentebesturen
  Word Fairtrade Gemeente en lever een concrete bijdrage aan de Global Goals
  ZetDefietsOp1
  Zorgeloos met vervoer
 5. 5

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten. Raadslid Klein en 17 burgerleden zijn beëdigd.

 6. 6

 7. 15.B

  Besluit

  De raad heeft de APV vastgesteld en een amendement met betrekking tot artikel 3:8a lid 1 aangenomen.
  Artikel 3:8a lid 1 luidt nu als volgt: "Prostitutie vindt uitsluitend plaats door een prostitué(e) die de leeftijd van 18 jaar bereikt."
  Artikel 3:8a lid 2 onder a luidt nu als volgt: "nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt".

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  APV leeftijd prostituees AANGENOMEN
  APV discriminatie VERWORPEN
 8. 19
  Sluiting