Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 15 december 2022

18:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal , Markt 1 Geleen

Voorzitter
M.J.M. De Loo
Toelichting

Agenda vastgesteld door RAC.
12 minuten spreektijd per fractie voor de agenda van 15 december en 3 interrupties per agendapunt.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststellen van de agenda
 3. 4

 4. 5
  Afscheid raadslid mevrouw Kaufmann
 5. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (4), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (1), VVD (1)

  Besluit

  De heer Hoedemakers is benoemd als raadslid.
  De heer Vaessen is benoemd als burgerlid.

 6. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (4), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (1), VVD (1)

  Besluit

  De heer Hoedemakers is benoemd als lid van de Raadsafgendacommissie.

 7. 8.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (4), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (1), VVD (1)

  Besluit

  De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning is vastgesteld conform voorstel.

  Raadsbibliotheek

  Onderwerp
  Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Sittard-Geleen 2023
 8. 9.H

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (4), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (1), VVD (1)
  tegen
  Lokaal Sittard-Geleen-Born (1)

  Besluit

  De Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2023-2026 is conform voorstel vastgesteld.

 9. 10.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (4), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De Afvalstoffenverordening Sittard-geleen 2023 is conform voorstel vastgesteld.

 10. 11.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (4), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  Het bestemmingsplan woning Keerweg 26, Buchten, is conform voorstel vastgesteld.

 11. 12.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (4), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit Sittard-Geleen is vastgesteld conform voorstel. Het Handboek "Sneltoetscriteria Kleine bouwinitiatieven" is vastgesteld conform voorstel.

 12. 13.B

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (4), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  Het visiedocument "Doelen voor de fysieke leefomgeving" is vastgesteld. De nota van zienswijzen en de notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn vastgesteld. Het college is opgedragen beide notities als richtinggevend kader te hanteren voor het verder opstellen van de Omgevingswet.

 13. 14.B

  Stemuitslag

  voor 87%
  tegen 13%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (10), GroenLinks/PvdA (4), PIT (1), Stadspartij (2), VVD (1)
  tegen
  Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PVV (2), SPA (1)

  Besluit

  De raad heeft besloten op grond van artikel 77 en verder van de Onteigeningswet de Kroon te verzoeken om ter onteigening, ten name van de gemeente Sittard-Geleen, aan te wijzen de onroerende zaken die zijn vermeld op de bij dit besluit behorende lijst van te onteigenen onroerende zaken en grondplantekening van het project “Unilocatie Grevenbicht-Obbicht”;
  De raad heeft daarnaast besloten het college op te dragen al het nodige te doen om het Koninklijk Besluit tot onteigening en, na verkrijging van het Koninklijk Besluit, de onteigening van de op de lijst vermelde onroerende zaken te bevorderen.

 14. 15.B

  Stemuitslag

  voor 87%
  tegen 13%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (3), PIT (1), PVV (2), VVD (1)
  tegen
  Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), SPA (1), Stadspartij (2)

  Besluit

  De raad heeft besloten om in te stemmen met de 4de rapportage 2022 conform voorstel.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Lokale waardebonnen VERWORPEN
  Reservering 5 mln samenleving versterkende middelen VERWORPEN
  Waardering voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in eigen huis AANGENOMEN
 15. 16.B

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (3), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)
  tegen
  PVV (2)

  Besluit

  De motie vreemd aan de orde van de dag van GroenLinks/PvdA inzake het omgevingsfonds Maastricht Aachen Airport is aangenomen.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Omgevingsfonds Maastricht Aachen Airport AANGENOMEN
 16. 17
  Schorsing tot 19 december 18.30 uur.