Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 9 november 2022

18:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal , Markt 1 Geleen

Voorzitter
Mr. J.Th.C.M. Verheijen
Toelichting

Vastgesteld door RAC 1 november.


De spreektijd voor 9 en 10 november is vastgesteld op 13 minuten in totaal per fractie.


De financiële stukken (agendapunt 10.0 tot en met 10.3) worden samen behandeld.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststellen van de agenda
 3. 5.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (35)

  Besluit

  De raad heeft de eerste en tweede plaatsvervangend griffier benoemd.

 4. 6.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (35)

  Besluit

  De raad heeft de Verordening nadeelcompensatie Sittard-Geleen vastgesteld.

 5. 7.H

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Raadsleden (31)
  tegen
  Raadsleden (4)

  Besluit

  De raad heeft besloten de aanvraag van Retailplan d.d. 30 maart 2022 om het bestemmingsplan "Bedrijvenpark Krawinkel" te herzien, af te wijzen.

 6. 8.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (35)

  Besluit

  De raad heeft ingestemd met de concept begrotingswijziging 2023 inzake de voorgenomen wijziging van de GR Omnibuzz en heeft geen zienswijze ingediend.

 7. 9.B

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Raadsleden (33)
  tegen
  Raadsleden (2)

  Besluit

  De raad heeft de Mobiliteitsaanpak Sittard-Geleen vastgesteld en aangemerkt als bouwsteen voor de later vast te stellen Omgevingsvisie Sittard-Geleen, waarbij als prioriteit wordt toegevoegd; projecten en maatregelen die klimaatneutraal zijn, leiden tot verduurzaming en/of bijdragen aan het realiseren van de landelijke en lokale klimaatdoelstellingen en ambities.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Lobby Euregionale mobiliteit en openbaar vervoer Sittard-Geleen AANGENOMEN
  Verduurzaming en klimaatneutraal-eis inzake prioriteringscriteria Mobiliteitsaanpak Sittard-Geleen AANGENOMEN
 8. 10.0.B

 9. 10.2

  Besluit

  De raad heeft besloten: Akkoord te gaan met de verwerking van de 1ste begrotingswijziging 2023 septembercirculaire 2022, waarbij onderstaande voordelige resultaten uit deze circulaire worden verwerkt in het begrotingsbeeld:
  • 2022: € 1,77 mln.
  • 2023: € 1,96 mln.
  • 2024: € 1,83 mln.
  • 2025: € 1,71 mln.
  • 2026: € 7,10 mln.

 10. 11
  Schorsing tot 10 november 18:30 uur