Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 16 december 2021

18:30 - 23:00
Locatie

MS Teams

Voorzitter
Mr. J.Th.C.M. Verheijen
Toelichting

Voortzetting van de agenda van 15 december.

Agendapunten

 1. 0
  Heropening vergadering
 2. 19.B.2min

  Motie PvdA

  Besluit

  De raad besluit

  1. In te stemmen met de ambities zoals verwoord in het concept structuurontwerp voor het landschapsplan van het Burgemeester Damenpark.
  2. Uiterlijk bij de behandeling van de begroting 2025 besluitvorming over financiering/dekking te laten plaatsvinden.

  Aangenomen wordt de motie van PvdA, GroenLinks, D66, DNA, VVD waarin het college wordt opgeroepen

  • Om het Pinkpopmonument (De Pinkpop Rock) een definitieve plek in het landschapsplan voor het Burgemeester Damenpark te geven;
  • Om hier een (digitale) informatiezuil over het Geleense Pinkpopverleden aan toe te voegen;
 3. 21.B.2min

  Besluit

  De raad besluit

  1. De Verordening starterslening gemeente Sittard-Geleen 2022 - 2023 vast te stellen.
  2. De Verordening starterslening gemeente Sittard-Geleen 2022-2023 op 1 januari 2022 in werking te laten treden
  3. De huidige Verordening “starterslening gemeente Sittard-Geleen 2020-2021” gelijktijdig met de inwerkingtreding van starterslening gemeente Sittard-Geleen in te trekken.
  4. In te stemmen met het verhogen van de lening bij stichting SVn met maximaal €800.000 voor de uitvoering van de starterslening tot en met 2023 door de stichting SVn.
  5. Het verstrekken van leningen via de Stichting SVn voor de gemeente Sittard-Geleen aan te merken als zijnde een economische activiteit die plaatsvindt in het algemeen  belang in de zin van artikel 25h lid 5 Mededingingswet

  Het amendement starterslening van GroenLinks is verworpen.

 4. 22.B.2min

  De indiener krijgt als eerste het woord, vervolgens de portefeuillehouder, en dan de overige fracties. Totale behandeltijd 2 minuten.

  Besluit

  De motie is ingetrokken

 5. 23.B.2min

  De indiener krijgt als eerste het woord, vervolgens de portefeuillehouder, en dan de overige fracties. Totale behandeltijd 2 minuten.

  Besluit

  De motie is verworpen.

 6. 24.B.2min

  De indiener krijgt als eerste het woord, vervolgens de portefeuillehouder, en dan de overige fracties. Totale behandeltijd 2 minuten.

 7. 25

  Besluit

  De motie is verworpen.