Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rondes

donderdag 23 november 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Gemeentehuis Geleen, Markt 1, Geleen

Voorzitter
R. Breidenbach/A. Fredrix
Toelichting

Vastgesteld door RAC 7-11
- Technische vragen kunt u stellen via het algemene emailadres van de raadsgriffie: raadsgriffie@sittard-geleen.nl
- Audio- en videobestanden zijn te raadplegen via https://sittardgeleen.raadsinformatie.nl/

Agendapunten

 1. 1
  Ronde raadszaal (schuivende panelen) (voorzitter R. Breidenbach/griffier A. Lamers)
 2. 1.1

  Besluit

  De Ronde adviseert het voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 13 december 2023 te plaatsen. 


  De portefeuillehouder zegt toe om bij toekomstige nieuwbouwprojecten, zoals de tweede fase van Absbroek bijvoorbeeld, in gesprek te gaan met de projectontwikkelaar om een aantal woningen te laten aanbieden voor starters voor een bedrag dat binnen de starterslening valt. (nu 280.000 euro)

 3. 1.2

  Besluit

  PVV kondigt een amendement aan met betrekking tot het ontbreken van een toetsingskader bij de voorliggende stukken. De Ronde adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen in de raadsvergadering van 13 december 2023, maar de bespreking richt zich enkel op de inhoud van het aangekondigde amendement. 


  De portefeuillehouder zegt toe voor de raadsvergadering een wijzigingsvoorstel in te dienen met betrekking tot het schrappen van de passage met betrekking tot het voorbeeld over de crisesopvang in de laatste zin van pagina 14 van het Participatiekader 2023.

 4. 1.3

  Besluit

  GroenLinks-PvdA kondigt een amendement aan met betrekking tot dit voorstel gezien de bedenkingen die zij heeft tegen goedkeuring van stallen van deze omvang. 
  De Ronde adviseert het voorstel als bespreekstuk op de agenda van de raadsvergadering van 13 december 2023 te plaatsen. Het enige punt van bespreking is de inhoud van het aangekondigde amendement.

 5. 1.4

  Voor dit agendapunt heeft zich een inspreker gemeld die belanghebbende is.

  Besluit

  De inspreker geeft aan informatie te overleggen waaruit blijkt dat er fouten gemaakt zijn door de gemeente in de gevoerde bestemmingsplanprocedure in 2006. In afwachting van deze informatie adviseren de fracties Stadspartij, PVV en gob om het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 13 december a.s.

 6. 1.5

  Voor dit agendapunt heeft zich een inspreker gemeld. Deze spreekt namens de werkgroep Mijnverleden Staatsmijn Maurits.

  Besluit

  De Ronde adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 13 december 2023.


  Toegezegd wordt voor de raadsvergadering wijzigingsvoorstellen in te dienen door de portefeuillehouder met betrekking tot:
  - de diepte van 50 centimeter voor het laten uitvoeren van archeologisch onderzoek aan te passen in 30 centimeter;
  - het verwijderen  van categorieën van activiteiten uit de lijst van SBI codes in bijlage 1 van het bestemmingsplan, zoals verzocht in de schriftelijke inspreek reactie van DSM-Firmenich.

 7. 2
  Ronde Maaszaal (schuivende panelen) (voorzitter A. Fredrix/griffier A. Cortlever)