Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rondes

donderdag 14 september 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Gemeentehuis Geleen, Markt 1, Geleen

Voorzitter
A. Fredrix/P. Brouwers
Toelichting

Vastgesteld door RAC 29-8


Technische vragen kunt u stellen via het algemene emailadres van de raadsgriffie: raadsgriffie@sittard-geleen.nl

Agendapunten

 1. 1

 2. 1.2

  Besluit

  De Ronde adviseert het voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 5 oktober as. te plaatsen. Er volgt nog een gewijzigde formulering van het besluit aangezien niet ingestemd wordt met de voorgestelde uniforme wijzigingsvoorstellen maar met de voorgestelde wijzigingsvoorstellen.

 3. 1.5

  Besluit

  De Ronde adviseert het voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 5 oktober as. te plaatsen. De formulering van het besluit in het raadsbesluit wordt nog in overeenstemming gebracht met de formulering van het besluit in het raadsvoorstel.

 4. 2
  19:00 - 23:00 uur Ronde Maaszaal (voorzitter P. Brouwers, griffier A. Lamers)
 5. 2.1

  Besluit

  GroenLinks/PvdA heeft tijdens de beraadslagingen een motie/amendement aangekondigd met betrekking tot duurzaamheidsmaatregelen. Na beantwoording door portefeuillehouder is hiertoe wellicht geen noodzaak. Dit laat de fractie aanstaande dinsdag weten. 


  Voor de overige fracties kan dit voorstel als hamerstuk geagendeerd worden in de raadsvergadering van 5 oktober 2023.


  Op 19 september heeft GroenLinks/PvdA laten weten een motie te willen indienen over het voorstel. De Ronde adviseert de raad dan ook om het voorstel in de raadvergadering te bespreken maar dit te beperken tot de inhoud van de motie.

 6. 2.4

  Besluit

  Afgesproken is dat initiatiefnemer en portefeuillehouder voor de raadsvergadering met elkaar het voorstel finetunen op het punt van termijnen e.d. Dit leidt naar verwachting niet tot grote aanpassingen maar wel tot een voorstel dat voor de portefeuillehouder uitvoerbaar is. 


  De Stadspartij en SPA willen het voorstel nog bespreken in de raadsvergadering van 5 oktober a.s. vanwege het politieke belang van het voorstel. Voor de overige fracties kan het als hamerstuk worde geagendeerd voor de raadsvergadering van 5 oktober 2023.