Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rondes

donderdag 12 januari 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Gemeentehuis Geleen, Markt 1, Geleen

Voorzitter
Daryl Pfoster
Toelichting

Vastgesteld door RAC Technische vragen kunt u stellen via het algemene emailadres van de raadsgriffie: raadsgriffie@sittard-geleen.nl

Agendapunten

 1. 1
  19:00 - 23:00 uur Ronde Raadszaal (Griffier A. Cortlever/Voorzitter: D. Pfoster)
 2. 1.1

 3. 1.2

  Besluit

  De Ronde adviseert het voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 26 januari as. te plaatsen.


  De portefeuillehouder zegt toe:
  1. een tweede begrotingswijziging voor te bereiden en deze aan de gemeenteraad voor te leggen
  2. de technische vraag van dhr. Paauwe inzake de werkkostenregeling schriftelijk te beantwoorden

 4. 1.3

  Besluit

  De Ronde adviseert het voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 26 januari as te plaatsen, mits de commissie Begroting & Verantwoording hierover positief adviseert in haar vergadering van 19 januari as.


  Naar aanleiding van een aantal tekstuele opmerkingen van de Ronde zegt de portefeuillehouder toe een gewijzigd raadsvoorstel aan te bieden waarin deze opmerkingen zijn verwerkt.

 5. 1.4

  Besluit

  De Ronde adviseert het voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 26 januari as. te plaatsen.


  De commissie Begroting en Verantwoording ontvangt op korte termijn:
  1. een voorstel inzake verlenging contract met Deloitte voor 2 jaar
  2. het auditjaarplan ter kennisname
  3. een presentatie over de aanpak van de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2023

 6. 2
  19:00 - 23:00 uur Ronde Maaszaal (Griffier A. Lamers/Voorzitter: L. Weermann-Schepers)
 7. 2.1

 8. 2.2

  Bij dit agendapunt heeft de voorzitter van het Graetheidecomite zich gemeld om in te spreken. De inspreektekst en een ingekomen brief over dit onderwerp is toegevoegd.

  Besluit

  De Ronde adviseert eerst via de griffie te inventariseren of er bij de partijen behoefte is aan het houden van een raadsconferentie, gezamenlijk met de gemeenten Beek en Stein, alvorens het voorstel ter besluitvorming wordt voorgelegd. Indien de meerderheid van de raad dit niet noodzakelijk vindt wordt het voorstel als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 26 januari 2023.


  Bespreekpunten zijn: de passage over wijk Krawinkel, niet SMART geformuleerde beslispunten, de wens om op voorhand richting geven aan toekomstige mogelijke activiteiten zoals bijvoorbeeld een kerncentrale, het vastleggen van de relatie van de campus richting centrum Geleen.


  De portefeuillehouder zegt toe dat:
  • de dagvaarding aan de raad wordt toegestuurd zodra deze beschikbaar komt;
  • de status van het programma naar het onderzoek van de stand van het mijnwater terug te koppelen.