Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rondes

donderdag 30 november 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Gemeentehuis Geleen, Markt 1, Geleen

Voorzitter
M. de Loo, P. Henssen
Toelichting

Vastgesteld door RAC 7-11
- Technische vragen kunt u stellen via het algemene emailadres van de raadsgriffie: raadsgriffie@sittard-geleen.nl
- Audio- en videobestanden zijn te raadplegen via https://sittardgeleen.raadsinformatie.nl/

Agendapunten

 1. 1
  19:00 - 21:00 uur Ronde Maaszaal (voorzitter M. de Loo/griffier A. Cortlever)
 2. 1.1

  Besluit

  De Ronde adviseert dit voorstel als hamerstuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 13 december as. De vraag van Gob-fractie inzake beleid rondom  bermparkeren wordt nog voor de raadsvergadering schriftelijk beantwoord.

 3. 1.2

  Er heeft zich 1 inspreker gemeld. Deze persoon spreekt in namens IVN MunsterGeleenSittard.

  Besluit

  De Ronde heeft dit voorstel besproken en wenst een integrale afweging te maken bij de behandeling van het bestemmingsplan in de gemeenteraad.

 4. 1.3

  Besluit

  De VVD kondigt een amendement aan inzake toevoeging Heemkundevereniging aan definitie van begrip 1.6 in de Facetbeheersverordening. De vragen van PVV en Lokaal SGB inzake de compleetheid van de toelichting in paragraaf 1.3 van het bestemmingsplan worden nog schriftelijk beantwoord. Dit voorstel wordt doorgeleid naar de gemeenteraad als hamerstuk tenzij de beantwoording van de vragen onvoldoende zijn. Voor de VVD-fractie is het een bespreekstuk gelet op het aangekondigde amendement.  Het enige punt van bespreking is de inhoud van het amendement.

 5. 2
  19:00 - 23:00 uur Ronde Raadszaal (voorzitter P. Henssen/griffier A. Lamers)
 6. 2.2

  Besluit

  De Ronde adviseert dat dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 13 december 2023 geplaatst kan worden.


  De portefeuillehouder zal voor de raadsvergadering van 13 december schriftelijk aangeven hoe de formulering is met betrekking tot het verzoek om twee personen af te vaardigen namens de gemeente Sittard-Geleen in het bestuur van de Stichting.