Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 27 juni 2024

18:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal Geleen

Voorzitter
Mr. J.Th.C.M. Verheijen
Toelichting

Totale spreektijd per fractie 7 minuten. Voor het college is de spreektijd 37 minuten.


Audio- en videobestanden zijn te raadplegen via Gemeente Sittard-Geleen (raadsinformatie.nl)

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststellen van de agenda
 3. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (9), GroenLinks/PvdA (6), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

 4. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (9), GroenLinks/PvdA (6), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld.

 5. 5.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (9), GroenLinks/PvdA (6), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  Mevrouw E. Janssen is benoemd als tijdelijk burgerlid voor de fractie gob.

 6. 6.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (9), GroenLinks/PvdA (6), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 7. 7.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (9), GroenLinks/PvdA (6), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 8. 8.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (9), GroenLinks/PvdA (6), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 9. 9.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (9), GroenLinks/PvdA (6), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 10. 10.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (9), GroenLinks/PvdA (6), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 11. 11.H

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  CDA (7), gob (9), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)
  tegen
  D66 (1), GroenLinks/PvdA (6)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 12. 12.H

  Conform toezegging tijdens de Ronde Raadzaal van 6 juni jl. is de bijgevoegde planschaderisicoanalyse aan de stukken voor de vaststelling van het bestemmingsplan Abshoven 2024 toegevoegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (9), GroenLinks/PvdA (6), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 13. 13.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (9), GroenLinks/PvdA (6), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 14. 14.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (9), GroenLinks/PvdA (6), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 15. 15.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (9), GroenLinks/PvdA (6), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 16. 16.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (9), GroenLinks/PvdA (6), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Bijlagen

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 17. 17.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (9), GroenLinks/PvdA (6), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 18. 18.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (9), GroenLinks/PvdA (6), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 19. 19.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (9), GroenLinks/PvdA (6), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 20. 20.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (9), GroenLinks/PvdA (7), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 21. 21.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (9), GroenLinks/PvdA (7), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 22. 22.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (9), GroenLinks/PvdA (7), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 23. 23.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (9), GroenLinks/PvdA (7), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 24. 24.B

  De fracties SPA en Pit hebben in de Ronde aangegeven het voorstel te willen bespreken. De fracties hebben aangegeven dat de bespreking zich richt zich op de al dan niet gedwongen deelname, de termijn, de onzekerheden en de gevolgen voor de inwoners wanneer zij nu bv een warmtepomp willen aanschaffen.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (9), GroenLinks/PvdA (7), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)
  tegen
  PVV (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 25. 25.B

  De geheime stukken onder bijlagen 05 jaarrekening grondexploitatie 2023 en 06 Ensia rapportage t.b.v. jaarrekening 2023 liggen ter inzage bij de griffier. Deze kunnen op afspraak ingezien worden.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (9), GroenLinks/PvdA (7), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)
  tegen
  Lokaal Sittard-Geleen-Born (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Motie uiterste datum voor alternatief scenario voor bestuurlijke en ambtelijke huisvesting opschuiven VERWORPEN
  Motie van treurnis voor Burgermeester Verheijen VERWORPEN
 26. 26
  Sluiting