Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 4 juli 2024

18:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal Geleen

Voorzitter
Mr. J.Th.C.M. Verheijen
Toelichting

De bijlage bij het raadsvoorstel ligt ter inzage bij de griffie.


18.30 uur Opening, vaststellen van de agenda en het sluiten van de deuren
18.45 uur Bespreken voorstel om in beslotenheid te vergaderen
19.00 uur Presentatie onderzoeksresultaten
19.30 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
20.00-20.30 uur Schorsing voor overleg binnen de fracties
20.30 uur Beantwoorden nog resterende vragen over de presentatie nav bespreking binnen de fracties
21.00-23.00 uur Bespreking van het raadsvoorstel in twee termijnen. Mede gelet op de eindtijd van 23 uur is de spreektijd vastgesteld op 5 minuten:
55 minuten voor de fracties
28 minuten voor het college
37 minuten voor beantwoording interrupties, technische verloop van de vergadering en eventuele schorsingen.
In totaal 120 minuten.

Zoals aangegeven heeft de raadsvergadering van aanstaande donderdag 4 juli een andere opzet dan gebruikelijk. De avond bestaat uit een informerend en een besluitvormend deel. Het informerende deel is bedoeld om een verdieping te geven op de totstandkoming van de voorkeurslocatie en te horen wat u als raad van de voorgestelde locatie vindt. U heeft de gelegenheid om vragen te stellen en uw mening te geven in een open gesprek. Tijdens het informerende deel lassen we een moment in waarbij u met uw eigen fractie kunt overleggen over wat u heeft gehoord. Daarna vervolgen we het open gesprek en kunt u de uitkomsten van het fractieberaad daarin meenemen. Aansluitend op het informatieve deel zal de besluitvorming plaatsvinden over de beslispunten zoals in het raadsvoorstel opgenomen.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststellen van de agenda
 3. 3
  Voorstel om in beslotenheid te vergaderen
 4. 4

  Besluit

  1. De raad heeft een voorkeurslocatie voor asielopvang uitgesproken en het college verzocht om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen richting besluitvorming daarover in oktober 2024. 
  2. De raad heeft besloten de geheimhouding voor wat betreft de voorkeurslocatie op te heffen zodra de uitnodiging om deel te nemen aan de omgevingsdialoog wordt verspreid.
  3. De raad heeft besloten om de geheimhouding te handhaven voor wat betreft de overige onderzochte opvanglocaties en voor hetgeen is besproken in de raadsvergadering van 4 juli jl.

 5. 5
  Sluiting