Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 30 mei 2024

18:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal Geleen

Voorzitter
Mr. J.Th.C.M. Verheijen
Toelichting

De Raadsagendacommissie heeft 13 minuten spreektijd per fractie toegekend cf het Reglement van orde. 
Het college heeft 72 minuten spreektijd.
Voor de financiële stukken zijn 2 woordvoerders toegestaan.


Technische vragen kunt u stellen via het algemene emailadres van de raadsgriffie: raadsgriffie@sittard-geleen.nl


Audio- en videobestanden zin te raadplegen via Gemeente Sittard-Geleen (raadsinformatie.nl)

Agendapunten

 1. 1

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Amendement Kaderbrief 2024_ Grote hoeveelheid PM-posten schrappen VERWORPEN
 2. 2

  Besluit

  De raad besluit tot het vaststellen van de agenda waarbij de "Gemeentelijke aanpak Spreidingswet Sittard-Geleen", de motie vreemd van D66 inzake bescherming bomen in Sittard-Geleen en het gevraagde debat op grond van art. 17 Gemeentewet inzake het V&D pand aan de agenda worden toegevoegd.

 3. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burger Centraal (1), CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (7), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (3), VVD (1)

  Besluit

  De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

 4. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burger Centraal (1), CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (7), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (3), VVD (1)

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken is vastgesteld.
  De volgende stukken zijn doorverwezen:
  - fractie PIT verwijst de beantwoording van de artikel 43 vragen inzake de Marcellinus en Petrus feesten door voor bespreking in de Ronde.
  - fractie SPA verwijst de beantwoording van de artikel 43 vragen inzake de wateroverlast en het instorten van de kademuur door voor bespreking in de Ronde.

 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burger Centraal (1), CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (7), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 6. 6.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burger Centraal (1), CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (7), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

  Raadsbibliotheek

  Onderwerp
  Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Sittard-Geleen 2024
 7. 7.H

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (7), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (3), VVD (1)
  tegen
  Burger Centraal (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

  Raadsbibliotheek

  Onderwerp
  Verordening werkgeverscommissie
 8. 8.H

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (7), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (3), VVD (1)
  tegen
  Burger Centraal (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

  Raadsbibliotheek

  Onderwerp
  Instructie griffier
 9. 9.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burger Centraal (1), CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (7), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 10. 10.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burger Centraal (1), CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (7), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 11. 11.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burger Centraal (1), CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (7), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 12. 12.B

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burger Centraal (1), CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (7), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 13. 13.B

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (7), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (3), VVD (1)
  tegen
  Burger Centraal (1)

  Besluit

  De raad heeft conform voorstel besloten.

 14. 14.B

  (Initiatiefvoorstel D66 inzake bescherming Bomen is ingetrokken)

  Stemuitslag

  voor 23%
  tegen 77%
  voor
  D66 (1), GroenLinks/PvdA (7)
  tegen
  Burger Centraal (1), CDA (8), gob (12), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (3), VVD (1)

  Besluit

  De rad heeft het voorstel verworpen.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Motie vreemd D66 inzake bomenkap VERWORPEN
 15. 15.0.B
  1e rapportage 2024 en kaderbrief 2024 (Buhler)
 16. 15.1.B

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burger Centraal (1), CDA (8), D66 (1), gob (12), GroenLinks/PvdA (7), PIT (1), SPA (1), Stadspartij (3), VVD (1)

  Besluit

  De 1ste rapportage 2024 is, met inachtneming van het amendement van SPA (Besloten sessie was geen raadsvergadering) en de motie van gob, D66, VVD, CDA, PIT en Stadspartij (toekomstscenario Zuyderland), vastgesteld.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Amendement SPA inzake besloten sessie van 21 maart was geen raadsvergadering AANGENOMEN
  Motie inzake het besluit voor het toekomstscenario Zuyderland AANGENOMEN
 17. 15.2.B

  Stemuitslag

  voor 69%
  tegen 31%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (12), Stadspartij (3)
  tegen
  Burger Centraal (1), GroenLinks/PvdA (7), PIT (1), SPA (1), VVD (1)

  Besluit

  De kaderbrief 2024 is, met inachtneming van de motie van SPA (subsidiabel maken denksport) en de motie van D66, CDA, GL/PvdA en gob (Project Mozart), vastgesteld.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Amendement Jaarrekeningresultaat Kaderbrief 2024 VERWORPEN
  Amendement Kaderbrief 2024 ter kennisgeving aannemen INGETROKKEN
  Amendement Kaderbrief 2024_ energiekosten structureel hoger inboeken in meerjarenbegroting 2025 INGETROKKEN
  Motie Project Mozart AANGENOMEN
  Motie subsidiabel maken van denksporten AANGENOMEN
  Motie Verlaging hondenbelasting VERWORPEN
 18. 18
  Schorsing tot maandag 3 juni 2024