Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

maandag 3 juni 2024

18:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal Geleen

Voorzitter
Mr. J.Th.C.M. Verheijen
Toelichting

Er zijn 4 minuten spreektijd extra toegekend voor de fracties, die spreektijd wordt toegevoegd aan het restant van de spreektijd van de raadsvergadering van 30 mei 2024.


Audio- en videobestanden zijn te raadplegen via Gemeente Sittard-Geleen (raadsinformatie.nl)

Agendapunten

 1. 1
  Opening (voortzetting van de raadsvergadering van 30 mei 2024)
 2. 2.B

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  CDA (7), D66 (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (6)
  tegen
  Burger Centraal (1), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (1), SPA (1), Stadspartij (2), VVD (1)

  Besluit

  De raad heeft een amendement aangenomen. Het besluit luidt als volgt:
  1. Het college, mede op grond van haar bevoegdheid onder de Spreidingswet, te verzoeken actief aan de slag te gaan met het onderzoek naar potentiële locaties voor asielopvang.
  2. De uitgangspunten als opgenomen in bijlage 1 als kader te hanteren voor het onderzoek naar potentiële opvanglocaties, met dien verstande dat ook locaties met een lagere (doch substantiële) capaciteit van 434 opvangplekken in het onderzoek dienen te worden betrokken.
  3. In te stemmen met de procesplanning in bijlage 2 bij het raadsvoorstel.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Amendement gob Spreidingswet AANGENOMEN
  Amendement PIT gemeentelijke aanpak spreidingswet Sittard-Geleen INGETROKKEN
  Motie Burger Centraal Referendum opvang asielzoekers (Spreidingswet) VERWORPEN
 3. 4
  Sluiting