Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rondes

donderdag 13 juni 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Gemeentehuis Geleen, Markt 1, Geleen

Voorzitter
M. de Loo/P. Hensen
Toelichting

Technische vragen kunt u stellen via het algemene emailadres van de raadsgriffie: raadsgriffie@sittard-geleen.nl


Audio- en videobestanden zijn te raadplegen via
Gemeente Sittard-Geleen (raadsinformatie.nl)

Agendapunten

 1. 1
  19:00 - 23:00 Ronde Raadszaal (voorzitter M. de Loo/griffier A. Cortlever)
 2. 1.1

  De geheime stukken onder bijlagen 05 jaarrekening grondexploitatie 2023 en 06 Ensia rapportage t.b.v. jaarrekening 2023 liggen ter inzage bij de griffier. Deze kunnen op afspraak ingezien worden.

  Besluit

  De Ronde adviseer het voorstel als bespreektstuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 27 juni as. 
  GL/PvdA kondigt amendement aan inzake pilot schuldenvrij maken van inwoners.
  GL/PvdA en D66 kondigen motie aan over bestuurlijke huisvesting 
  Stadspartij kondigt motie aan inzake Topsport-subsidie vrouwenvoetbalelftal Fortuna Sittard.
  SPA kondigt amendement aan inzake vergroten vrije bestedingsruimte binnen de begroting.


  De technische vragen die ter vergadering zijn gesteld worden door het college schriftelijk beantwoord evenals de vragen aan wethouder Geilen.


  Wethouder Tillie zal de verduidelijkingsvraag over de wachttijd bij de Wmo meenemen en beantwoorden bij de themasessie Dashboard Sociaal Domein op donderdag 20 juni as.

 3. 2
  20:00 - 23:00 Ronde Maaszaal (voorzitter P. Hensen/griffier A. Lamers)
 4. 2.1

  Voor dit onderwerp heeft zich een inspreker gemeld. Deze persoon spreekt namens Samenwerkende Natuurorganisaties Sittard-Geleen.

  Besluit

  De Ronde constateert dat het voorstel voldoende besproken is en dat de gedane suggesties, voor zover mogelijk, worden meegenomen bij het opstellen van de Groenagenda. 


  Bezien wordt verder of handhaving een plek zou kunnen krijgen in de Groenagenda en de gevolgen van het onttrekken van gemeentegrond aan het openbaar groen en het onderhoud daarvan door particulieren.

 5. 2.4

  Bijlagen

  Besluit

  De Ronde adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 27 juni 2024.