Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rondes

donderdag 6 juni 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Gemeentehuis Geleen, Markt 1, Geleen

Voorzitter
R. Breidenbach/D. Pfoster
Toelichting

Voorstellen van de Ronde Raadszaal waarvan de bespreking niet afgerond kan worden, worden in de Ronde Maaszaal van 13 juni geagendeerd. 
Technische vragen kunt u stellen via het algemene emailadres van de raadsgriffie: raadsgriffie@sittard-geleen.nl


Audio- en videobestanden zijn te raadplegen via
Gemeente Sittard-Geleen (raadsinformatie.nl)

Agendapunten

 1. 1
  19:00 - 23:00 uur Ronde Raadszaal (Voorzitter R. Breidenbach, griffier A. Cortlever)
 2. 1.2

  Besluit

  De Ronde adviseert het voorstel als hamerstuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 27 juni as. GL/PvdA overweegt een amendement in te dienen en zal dit tijdig doorgeven aan de griffie. Alsdan zal alleen het amendement besproken worden in de raadsvergadering.

 3. 1.3

 4. 1.5

  Besluit

  De Ronde adviseert het voorstel als hamerstuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 27 juni as. De fractie GL/PvdA wil het voorstel in de fractie bespreken en overweegt mogelijk een motie/amendement. Dit geldt ook voor de fractie Stadspartij. Beiden zullen de motivering nog aanleveren bij de griffie.


  De fractie Stadspartij heeft op 12 juni laten weten dat het voorstel voor hun alsnog een hamerstuk is. Ook voor de fractie GL/PvdA is het voorstel een hamerstuk.

 5. 1.6

  Besluit

  De Ronde adviseert het voorstel als hamerstuk door te geleiden naar de Raadsvergadering van 27 juni as. De wethouder zal het signaal over de slechte staat van de rand van het bestaande foliebassin doorgeven.

 6. 1.7

 7. 2
  19:00 - 22:30 uur Ronde Maaszaal (voorzitter. D. Pfoster/griffier A. Lamers)
 8. 2.3

  Besluit

  Voor de fracties PIT en SPA een bespreekstuk in afwachting van de extra informatie die door de wethouder wordt verstrekt tijdens een bijeenkomst met deze fracties. Andere fracties kunnen zich daarbij aansluiten. Voor de overige fracties is het voorstel een hamerstuk.
  De fracties SPA en PIT hebben aangegeven dat het voorstel na de ontvangen uitleg voor hen een bespreekstuk blijft. De bespreking  in de raad richt zich op al dan niet gedwongen deelname, de termijn, de onzekerheden en de gevolgen voor de inwoners wanneer zij nu bv een warmtepomp willen aanschaffen.


  Het eindrapport van de fases 1 en 2 van het Warmtenet worden via de griffie gedeeld met de raad.


  De wethouder geeft aan met een werkgroep te willen werken maar daar zijn de meningen van de fracties verdeeld over. SPA is voorstander, GL-PvdA is niet tegen maar ziet ook de nadelen. De overige aanwezige fracties zien niet de voordelen van een werkgroep ten opzichte van informatieverstrekking op de reguliere manier.

 9. 2.4

  Deze maand wordt de nieuwe Regiovisie geweld in afhankelijkheidsrelaties voor besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Ter voorbereiding hierop is er door de gemeenten in de regio Westelijke Mijnstreek en Maastricht Heuvelland een informatieve webinar georganiseerd. Deze webinar kunt u via deze WeTransfer link* downloaden en terugkijken: https://we.tl/t-jkwLo4TGwM. In de webinar wordt u meegenomen in de werkzaamheden van Veilig Thuis, het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook komen de werkzaamheden van Xonar Vrouwenopvang en Hulpverlening aan bod. Tenslotte staat de inhoud van de nieuwe Regiovisie en het proces van de totstandkoming centraal.


  * Helaas is het gezien de bestandsgrootte niet mogelijk de video aan ibabs te koppelen en is er geen directe link naar de video beschikbaar, maar willen deze via deze weg toch graag onder uw aandacht brengen ter voorbereiding op de raadsvergadering van 27 juni aanstaande.

  Besluit

  De Ronde adviseert het voorstel als hamerstuk op te nemen op de raadsagenda van 27 juni 2024. 


  De wethouder zegt toe na te gaan of er wachtlijsten zijn en waardoor deze dan worden veroorzaakt. Verder worden de cijfers uit 2023 van aantallen slachtoffers via de griffie toegezonden.